ตัวช่วยกระชับการสืบค้น

คำหลักที่ต้องการค้นหาอาจแยกด้วย และ และ/หรือ หรือ เพื่อช่วยกรองผลลัพธ์ในการสืบค้น

ตัวอย่างเช่น ไมโครซอร์ฟ และ เม้าส์ จะให้คำตอบเกี่ยวกับทั้งสองสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามสำหรับคำว่า เม้าส์ หรือ คีย์บอร์ด, ผลลัพธ์จะแสดงเกี่ยวกับทั้งสองสิ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ต้องการหาคำที่เกี่ยวกับเฉพาะคำนั้น ให้ใส่คำนั้นใน ดับเบิ้ลโควต

ตัวอย่างเช่น "โน็ตบุค คอมพิวเตอร์"จะให้ผลลัพธ์ที่ตรงที่ตรงกับ โน็ตบุคคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

วงเล็บอาจนำมาใช้เพื่อคัดกรองกลุ่มของผลลัพธ์ให้กระชับยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ไมโครซอร์ฟ และ (คีย์บอร์ด หรือ "วิช่วล เบสิค").
ปิดหน้าต่าง [x]